• Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropa Bileleşiginiň stendinde Ministrler (...)

  20 fewral 2017

  Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropa Bileleşiginiň stendinde (...)

  Şenbe güni, 18-nji fewralda Aşgabatda bellenen « Diplomatik işgärleriniň güni » mynasybetli, Daşary işleri ministrliginiň ýanyndaky Halkara aragatnaşyklary instituty « Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasaty : parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk » atly ylmy maslahaty gurnady. Ylmy maslahatda Türkmenistanda akkreditirlenen diplomatik wekilhanalarynyň gurnan kiçi sergisi görkezildi. Ministrler Kabinetiniň (...)

  Tazelikler

  Campus France

  Fransiýa Türkmenistanda

  Kartany ulaltmak